0926666900

Giờ phục vụ: 8h - 22h

Gà đen (gà ác) tiềm tổ yến